KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY PRAGI-POŁUDNIE W WARSZAWIE
EWA AFTOWICZ-SZYMAŃSKA
ul. Grochowska 207 lok. 301 kl. V
04-077 Warszawa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY PRAGI-POŁUDNIE W WARSZAWIE
EWA AFTOWICZ-SZYMAŃSKA
Numery tel/fax:
tel.1 (22) 252-80-70
tel.2 (22) 506-50-61
fax    (22) 414-18-81
Numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski SA  49 10501461 1000 0090 3088 5769
 
Informujemy, że wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się na dokumentach otrzymanych z kancelarii.
e-mail:  warszawa.aftowicz-szymanska@komornik.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
SZYBKIE LINKI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Ewa Aftowicz Szymańska

ul. Grochowska 207 lok. 301 kl. V
04-077 Warszawa

NIP 727-244-72-27
DANE KANCELARII