KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY PRAGI-POŁUDNIE W WARSZAWIE
EWA AFTOWICZ-SZYMAŃSKA
Kancelaria posiada dostęp do następujących systemów informatycznych
- EPU - Elektroniczne Postępowania Upominawcze umożliwiające przekazywanie wniosków drogą elektroniczną

- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) - elektroniczne zapytania i odpowiedzi w ciągu 24 godzin

- OGNIVO - możliwość przesłania e-zapytania, zajęcia - elektronicznie

- PUE-ZUS- dzięki elektronicznym zapytaniu i elektronicznej odpowiedzi bardzo szybka informacja dotycząca wynagrodzenia dłużnika

- EKW - elektroniczna możliwość uzyskania informacji, czy dłużnik jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Polski

- e-CPD - możliwość elektronicznego szybkiego pozyskiwania danych o dłużnikach z Centrum Personalizacji Dokumentów

- Dostęp do systemu Komornik Online umożliwiający wierzycielowi wgląd poprzez Internet
w elektroniczne akta sprawy oraz generowanie raportów

- Możliwość generowania dla wierzycieli szczegółowych raportów dotyczących obsługiwanych spraw
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
SZYBKIE LINKI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Ewa Aftowicz Szymańska

ul. Grochowska 207 lok. 301 kl. V
04-077 Warszawa

NIP 727-244-72-27
DANE KANCELARII