KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY PRAGI-POŁUDNIE W WARSZAWIE
EWA AFTOWICZ-SZYMAŃSKA
NA TEJ STRONIE ZNAJDUJĄ SIĘ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI
1. Jakie dokumenty należy złożyć aby wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Do kancelarii należy złożyć wniosek egzekucyjny znajdujący się w zakładce WNIOSKI. Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. We wniosku należy wskazać z jakich sposobów ma być egzekwowana należności, podać informację o posiadanych składnikach majątkowych dłużnika. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć oryginał bądź poświadczone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo procesowe.


2. Jaki jest obszar działania Komornika Sądowego?

Zgodnie z art. 8 ust.5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornika poza rewirem komorniczym należy złożyć stosowne oświadczenie o wyborze komornika.

Obszar działania Kancelarii Komornika Sądowego

Zakres właściwości miejscowej (rewir komorniczy) obejmuje obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, czyli dzielnice części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic:

    Praga-Południe
    (w tym osiedla: Saska Kępa, Gocław, Gocławek, Grochów, Kamionek, Kępa Gocławska, Kozia Górka, Olszynka Grochowska, Witolin)

    Rembertów
    (w tym osiedla: Kawęczyn Wygoda, Stary Rembertów, Nowy Rembertów, Karolówka, Zygmuntów, Wygoda, Mokry Ług)

    Wawer
    (w tym osiedla: Nowy Wawer, Marysin Wawerski, Sadul, Anin, Zerzeń, Międzylesie, Miedzeszyn, Radość, Aleksandrów, Falenica, Błota)

    Wesoła
    (w tym osiedla: Plac Wojska Polskiego, Zielona-Grzybowa, Wesoła-Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka, Stara Miłosna).

Zakres działalności obejmuje następujące kody pocztowe:

03-(801 do 849)

03-872 (ul. Zabraniecka 5)

03-9xx

04-0xx do 04-9xx

05-075

05-077

3. Jak mogę śledzić przebieg postępowania egzekucyjnego ?

Informacje o toczącym się postępowaniu przekazywane są jedynie stronom postępowania cywilnego tj. wierzyciel, dłużnik. Istnieje możliwość całodobowego podglądu prowadzenia postępowania egzekucyjnego w systemie Komornik-Online.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
SZYBKIE LINKI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Ewa Aftowicz Szymańska

ul. Grochowska 207 lok. 301 kl. V
04-077 Warszawa

NIP 727-244-72-27
DANE KANCELARII